Lejeansvar - dig som lejer

Kort Lejeansvar - Dig som lejer

Leveringsforhold
I tilfælde af strejke, lockout eller anden arbejdsstandsning, krig, ildsvåde, storm, orkan, ulykkestilfælde, havari eller anden form for force majeure, som forhindrer eller vanskeliggør teltes opstilling eller nedtagning, udsættes dette, uden ansvar for udlejeren så længe denne tilstand varer.

Anullering
Der kan annulleres op til 14 dage før uden beregning*
*gælder ikke ved Telt udlejning ved sæson (April, Maj og juni måned, der er det bindende)

Derefter reducere 50% af beløbet under de 14 dage.
Der KAN IKKE annulleres efter de 7 dage ved store lejeprodukter som Telt, Softice, partymaskiner, vogne mm.
- Dog er det tilladt at regulere antal af service up til 2 dage +/- 10 personer.

 

Ansvar
Det lejede udstyr er brandforsikret af udlejer, men ikke forsikret mod hærværk, tyveri og stormskader. Lejeren har hele ansvaret for det lejede, indtil det lejede afhentes/returneres efter endt brug. Lejeren har pligt til at holde sig orienteret om vejr-/vindforhold. I kraftig blæst, kuling eller storm, skal teltet være under konstant opsyn.

 • Teltet må ikke forlades uden at være lukket helt til.Teltet skal holdes stramt og opspændt.
 • Bortkommet, stjålet eller beskadiget materiel erstattes af lejeren til gældende dagspris.
 • Bordplader må ikke bruges som gulv.
 • Søm og skruer må ikke bruges i gulv- eller bordplader.
 • Gulvet skal afvaskes/aftørres efter endt brug.
 • Ansvar overfor kommunen, brandinspektøren (ansøgninger, tilladelser m.m.) påhviler alene lejeren.
 • Pladsen skal være ryddet og medhjælperne klar.
 • Lejer må kun nedtage telt efter aftale med udlejer.​

 

Service:

 • Lejer er ansvarlig for det lejede i hele lejeperioden og pligtig til at overholde lejebetingelserne.
 • Borde og stole må ikke udsættes for fugt og skal altid tørres af efter brug.
 • Porcelæn, glas, bestik m.m. skal returneres rengjort (hvis ikke andet er aftalt) og sorteret i den emballage, det er leveret i.
 • Glassene skal tørres efter med et rent og tørt viskestykke, også hvis de er vasket op i en maskine da den altid efterlader streger fra kalk eller sæbe. Hvis dette ikke er overholdt forbeholder vi os ret til at sende en regning på opvask.
 • Glassene og kopper leveres i dertil indrettet kurver. Ved tilbage levering skal disse stilles tilbage i rigtige kurver. Ved tilbage levering af beskidte glas og kopper skal de medsendte spildbakke anvendes.
 • Ved tilbage levering af beskidte tallerkener skal de altid puttes i plastikposer før de stilles i kasserne.
 • Reklamationer skal rettes til vor firma før ibrugtagelse.
 • Manglende og beskadigede dele afregnes ved returneringen. Erstatningsprisen beregnes efter vores genanskaffelsespris.
 • Transport: Vi leverer og afhenter gerne varerne efter fast pris.
 • Afhenter de selv: De er også velkommen til selv at hente det lejede materiel, såfremt De har lukket køretøj dertil.​
  Holstebro Udlejning, Gartnerivej 35, 7500 Holstebro.